Elinstallationer, nätverk och service

Vänd dig till Tärnans El för nätverksinstallationer – allt från kabeldragning, kabelrännor, nätverkskontakter och kopplingar, trådlöst såsom trådbundet, konfigurationer, arbetsstationer, servrar, brandväggar och allt som hör till.

Hos oss hittar du kunskapen om alla beståndsdelar som ett nätverk består av. Även felsökningar och all typ av service inom el, nätverk och tele.

Tärnans El utför alla typer av elinstallationer – från montering av vägguttag till renoveringsarbeten och nyproduktion av el och nätverk i fastigheter.

Kontakta oss idag för service och elinstallationer.